Kitchen Whisper Drive, Bangor

Kitchen            Whisper Drive, Bangor
Kitchen with island.